Alerta antibióticos

18 novembro: Día Europeo para o uso prudente dos antibióticos

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Alerta antibióticos

18 Nov: Día Europeo para o uso prudente dos antibióticos "A OMS alerta de que as resistencias ós antimicrobianos son un dos grandes retos de saúde ó que nos enfrontamos na acualidade. E por iso pon en marcha a Semana Mundial de Concienciación sobre a resistencia ós antimicrobianos (RAM)" Qué é isto do que alerta a OMS? O das resistencias ós antimicrobianos. Isto supón realmente un problema para a nosa saúde? Non será unha nova pandemia... Cando alguén ten unha infección, cómo sabedes qué antibiótico tedes que darlle? Porque ás veces din que hay que facer un cultivo... Por qué ocorren estas resistencias e deixan de funcionar os antibióticos? Qué podemos facer nós como cidadáns para tratar de frear esas resistencias? Temos unha mensaxe de Rafa dende Vilagarcía: "cando te receitan antibióticos sempre pasa o mesmo, con unha caixa non chega e con dúas sobra, e logo vas coleccionando na casa o que che sobrou"