A auga

Falamos coa audiencia da auga e do luxo de dispor dela cando se necesita

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

A auga

Unicef propúxonos falar da auga A auga é un luxo inaccesible en moitos países Somos conscientes da sorte que temos ó abrir unha billa e que saia auga? Algunha vez tivestes que vivir con escaseza de auga? Como foi a experiencia? Cando hai unha avaría e nos cortan a auga unhas horas, parece que non sabemos vivir... Facedes un consumo responsable da auga? Tedes pozo ou dependedes da auga da traída? Bebedes auga da billa? Falamos coa audiencia da auga e do luxo de dispor dela cando se necesita A xente cóntanos que fai para non desperdiciar auga