Unha conversa de ascensor que cambia unha vida

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

'Encerrado', José Luis Baños de Cos

Encerrado desenvólvese no velorio dunha moza asasinada. O seu profesor asiste ao tanatorio e queda encerrado no ascensor co repartidor de flores. A conversa entre ambos cambiaralle a vida. O autor do texto é o xerezano José Luis Baños de Cos, cuxas obras recolleron nos últimos anos o Premio Abrente da MIT de Ribadavia (2019), o Premio Barriga Verde (2022) ou o Premio Roberto Vidal Bolaño en dúas ocasións (2020 e 2022).