A industria musical galega en datos

Un informe impulsado pola Asociación Galega de Empresas Musicais

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

A industria musical galega en datos

O informe "Impacto da Industria Musical en Galicia: tendencias, retos e oportunidades" está impulsado pola Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) e foi realizado por un equipo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Recolle valores do ano 2022 mediante un proceso de investigación social e económica con rigor académico, mediante a sistematización de información baseada en cuestionarios cuantitativos respondidos por axentes do sector e grupos de enfoque para plasmar puntos devista de índole máis cualitativa.

Presentado por Begoña Vázquez