Sobre faros e torreiros (2ª parte)

Naufraxios que levaron a levantar faros e un heroe pouco coñecido

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Sobre faros e torreiros (2ª parte)

O século XIX é propiamente o tempo dos faros.. Son os naufraxios, coma o do Great Liverpool en 1846 na costa de Cee , os que aceleran a súa construción. Lembramos a Lorenzo Silva, o torreiro lucense que durante a Guerra Civil apagou o faro malagueño de Torre del Mar para dificultar os bombardeos fascistas na ´Desbandá.

Dirixe e presenta Isabel Freire