Como se determina a paternidade?

No Día do Paí falamos da filiación paterna

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Como se determina a paternidade?

Determinar a filiación dunha persoa, identificar os seus pais e saber de quen son fillos é un feito natural e é un feito xurídico. Un feito natural consecuencia da procreación e do nacemento; e un feito xurídico pola posición do fillo dentro dunha familia, que implica dereitos e obrigas legalmente establecidos.

Presentado por Antón Rebollido