Grafoloxía: que di de nós a nosa forma de escribir?

Nuria Pereira, presidenta da Asociación Colexial Española de Peritos, Calígrafos e Grafólogos

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Grafoloxía: que di de nós a nosa forma de escribir?

Que di de nós a nosa forma de escribir? Que conclusións se poden derivar da nosa caligrafía? Temos unha determinada personalidade segundo escribamos con letras moi grandes ou moi pequenas? Nuria Pereira, presidenta da Asociación Colexial Española de Peritos, Calígrafos e Grafólogos, achega as respostas e analiza a caligrafía de personaxes públicas como Ana Peleteiro, Joe Biden ou Donald Trump.