Lea nos Grandes Almacéns

Neste capítulo coñecemos a historia de El Encanto, uns grandes almacéns que converteron La Habana no París americano da primeira metade do século XX.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Lea nos Grandes Almacéns

Neste capítulo coñecemos a historia de El Encanto, uns grandes almacéns que converteron La Habana no París americano da primeira metade do século XX. El Encanto foi tamén a orixe dos grandes almacéns que existen en España na actualidade.