O uso dos antibióticos

Pauta recomendada polos doutores no uso dos medicamentos.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

O uso dos antibióticos

Déborah García Bello nos explica a importancia de seguir a pauta recomendada polos doutores no uso dos medicamentos, especialmente no caso dos antibióticos.