Música a través da Banda de Guláns

Unha conversa cunha das formacións máis antigas de Galicia

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Música a través da Banda de Guláns

A banda de música Unión de Guláns, con escola de música propia desde hai máis de 100 anos, naceu en 1870 en Guláns, unha aldea de Ponteareas da man de José Carracedo Domínguez, fundador e primeiro director. É unha das formacións máis antigas de Galicia. Vituco pasouse por Gulán para falar de música, da banda e do premio con Rosario con Alicia Porto, directora da escola e da banda e con Noelia Lorenzo presidenta da banda.

Presentado por Ana Romaní