Os aparcadoiros privados

Teñen un prezo xusto polo servizo que ofrecen?

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Os aparcadoiros privados

Dos aparcadoiros hai moito que dicir: parévos que teñen un prezo xusto? Canto pagastes recentemente por estacionar nun "parking"? Parécevos que o servicio que ofrecen os aparcadoiros é proporcional ó servizo que dan? As prazas de estacionamento dos aparcadoiros son amplas e doadas de usar? A audiencia fálanos dos prezos que pagan por estacionar nalgúns sitios. Cal sería o prezo xusto dun "parking"?