A declaración da renda: cuestións a ter en conta

Repasamos algúns factores a revisar antes de presentar a declaración

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

A declaración da renda: cuestións a ter en conta

Co comezo da campaña do IRPF, revisamos que aspectos debemos ter en conta á hora de presentala. Antes de envialo, é recomendable revisar a fondo o borrador para asegurarnos de que todo está ben.

Presentado por Antón Rebollido